Mensen wonen tegenwoordig dicht op elkaar.

Iedereen heeft zijn eigen leefgewoonten en is zich vaak niet bewust van het feit dat zij hun buren overlast bezorgen. Geluid is geen probleem zolang  je er zelf controle op uit kunt oefenen. 

Een eigen radio, TV of apparaat kun je zachter zetten, die van de buren niet. Een eigen vloer die lawaai geeft in de huiskamer kun je aanpassingen toepassen vervangen , de vloer van de buren niet. 

Een bouwcomplex moet je accepteren, maar heeft u geen invloed op het bouwlawaai.

Toch zijn het juist deze elementen, die voor veel onrust en irritatie kunnen zorgen. Als u overlast ervaart, kan dat letterlijk op je zenuwen gaan zitten. Dit wordt door de maatschappij en zelfs ook door de eigen omgeving al heel snel als gezeur afgedaan. Toch wordt vaak onderschat, dat rust en woongenot van essentieel belang is voor de mens.

Door de overheid/wetgever worden basis dB waarden gehanteerd, te weten  op de dag 35 dB(A), de avond 30 dB(A) en voor de nacht 25 dB(A).

30 en 25 dB(A) houdt in dat men rustig tot stil behoort te zijn, mits er onderling afspraken zijn gemaakt m.b.t. een incidentele activiteit.

Bij notoire overlastplegers, die ontkennen overlast te plegen en het normaal vinden mensen tot last te zijn. Voor dit soort onopgevoede projectielen onder ons, hebben wij het juiste recept. Bij herhaaldelijke geluidsoverlastklachten plaatsen wij in stilte, voor meerdere dagen een klasse 1 geluidsmeter overlast/klachten module, welke door door de bewoner zelf bediend word d.m.v. een remote control. Zodra er geluidsoverlast is, wordt na activeren van de overlast/klachten module een opname van maximaal 5 minuten gemaakt, waarbij de slimme software 20 seconden voor en 20 seconden na mee meet, zodat er geen overlastmoment gemist wordt. Na de duurmeting, worden de meet/opname gegevens uitgelezen en verwerkt in een geluidsrapport. vervolgens gaat het geluidsrapport naar uw rechtsbijstand verzekering, advocaat of wordt het geluidsrapport digitaal door u verstuurd aan de burenoverlast klachten-coördinator binnen uw gemeente, zodat de klachten-coördinator middels de bewezen geluidsoverlast klachten de notoire overlastplegers aan kan pakken.

 

Bij het vervaardigen van een geluidsrapport wordt de geluidsoverlast getoetst aan:

  • Besluit bouwwerken leefomgeving, voorheen Bouwbesluit 2012
  • NSG Nederlandse stichting geluidshinder
  • Beoordeling van burenlawaai, Ing. Rein Muchall
  • Gemeentelijke-landelijke APV
  • Omgevingsloket Informatiepunt Leefomgeving voorheen: zie onderstaand
  • het activiteiten besluit

 

Wij vinden het een voorrecht dit voor u te mogen doen. 

Wij bieden een oplossing