Nagalmmeting

Onze nagalm-metingen geven een uitstekend beeld hoe het gesteld is met de akoestiek in uw kantoor of woning.  Aan de hand van deze meting  kunnen wij u inzicht geven over de geluidsituatie binnen de ruimte en of deze afdoende rust biedt in uw werk- of  wooncomfort. Dooft het geluid snel uit, of is er langdurig geluidsreflectie ten opzichte van de wanden en elementen in de ruimte? Dit veroorzaakt onbewust een onrustige geluidssituatie in de ruimte.

De nagalmtijd is de tijd waarin het geluid met 60 dB afneemt. Dit kan gemeten worden door een ruisbron plotseling uit te schakelen of een alarmpistool. In een ruimte met een lange nagalmtijd blijft het geluid langer “hangen” maar is het geluidsniveau ook hoger.

Wij hanteren de ruisbron-methodiek.

De nagalmtijd wordt volgens de norm gebruikt om te corrigeren voor de eigenschappen van de ruimte naar een standaard ruimte. Anders gezegd, er wordt gecorrigeerd naar een waarde voor de nagalmtijd van 0.5 seconde voor een verblijfsruimte van een woning en voor kantoor ruimten 0.8 seconde. Wanneer de gemeten nagalmtijd 1 seconde bedraagt, dan wordt het geluidsniveau in die betreffende ruimte gecorrigeerd met 3 dB. De normwaarde wordt min of meer onafhankelijk gemaakt van de eigenschappen van de ontvangstruimte zelf, het gaat immers om bijvoorbeeld de isolatie van de scheidingswand.