Zowel zakelijk als particulier kunnen wij de helpende hand bieden

 

Onderstaande metingen  worden conform de NEN 5077 gemeten

 • Luchtgeluid-isolatiemeting
 • Installatie-geluidsmeting
 • Contact-geluidmeting
 • Gevel-isolatiemeting
 • Nagalm-metingen

Tevens verzorgen wij

 • Warmtepomp-geluidmeting
 • Duurmeting

Deze metingen zijn voor diverse bedrijfssituaties inzetbaar.

Men moet dan denken aan:

 • Kantoor akoestiek - werkcomfort
 • Bouwakoestiek - wooncomfort
 • Horeca
 • Burenoverlast
 • Ruimtelijke ordening
 • Installaties op grenswaarden meten, bijvoorbeeld warmtepompen

Zoals eerder vermeld, geluid is overal en wordt om zeer diverse redenen gemeten, bijvoorbeeld om de wettelijk gestelde dB grenswaarden voor een te bouwen project te bepalen. Het aantonen van geluidsoverlast of het opsporen van bromtonen in (kantoor)panden.

Gezien het feit, dat de metingen voor gerechtelijke doeleinden, officiële instanties of bedrijven werkzaam in de bouw gebruikt worden, meten wij ten alle tijde conform de norm NEN 5077 en werken uitsluitend met klasse 1 meetapparatuur, welke jaarlijks gekalibreerd en getoetst worden aan de geldende richtlijnen.

Akoestisch Advies bureau Ruijter werkt onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht jegens de opdrachtgever. De analyse resultaten worden ten aller tijden vertrouwelijk behandeld en gecommuniceerd met de opdrachtgever.