Heeft u een geluidsoverlast probleem van structurele aard en bent u in het bezit van een rechtsbijstand verzekering?

Zo ja, dan komt u zeer goed mogelijk in aanmerking voor het uitvoeren van een geluidsonderzoek, vergoed door uw Rechtsbijstand verzekering, de VVE of Woningbouwvereniging.

 

Vaak worden mensen al langdurig door geluidsoverlast afkomstig van directe buren in hun wooncomfort aangetast, als bijvoorbeeld, slecht leefgedrag, apparaten, machines, of door  bouwkundige bouwfouten waaruit contact- en luchtgeluid overlast voortkomt.

De betrokken instanties zoals de VVE, Woningbouwvereniging, politie en buurtbemiddeling zijn vaak voor bijstand gevraagd door de gehinderde.

Het vaak gemelde verhaal, Politie komt keer op keer te laat aan en kunnen om deze reden niet handhaven. Omstanders doen aangifte, buurtbemiddeling komt in actie, de overlastpleger ontkent en gaat onverminderd door met het plegen van de benoemde overlast.

Hierbij lopen u en bovenstaande instanties namelijk tegen de wet privacy aan.        De overlastpleger krijgt binnen de Nederlandse wetgeving veel speelruimte om zijn of haar treiterijen ongehinderd uit te kunnen voeren. Dit weet de overlastpleger en lopen de aangewezen instanties hiermee juridisch tegen hun wettelijke beperkingen aan.

Eerst bewijs leveren in de vorm van een geluidsrapport met een goede wettelijke onderbouwing en vervolgens te handelen scheelt tijd, irritatie en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen.

Echter is niet men niet altijd in de comfortabele positie een geluidsonderzoek te kunnen bekostigen en kan uw rechtsbijstandverzekering in deze veel voor u betekenen.

Wij hebben goede resultaten met diverse rechtsbijstandverzekeringen en kunnen eventueel voor u in opdracht, met de betrokken buren een mogelijke oplossing creëren voor uw probleem. Zeker als gaat om overlast van elektrische apparatuur, als bijvoorbeeld warmtepomp geluidsoverlast. 

In onze optiek is de rechtsgang zoeken de laatste stap, dit betreft vaak een lang lopend proces en levert alleen maar verlies op.  Zaak gewonnen, maar een jarenlang verstoord buren contact!!!.

Het is daarom verstandig om tijdig de hulp van uw Rechtsbijstand in te roepen.