Een warmtepomp – zowel een binnen als een buitenunit – maakt geluid.

De ventilator draait en de compressor bromt. De vraag die gesteld moet worden is: wanneer is/wordt het hinderlijk of overlast gevend?

Helaas lees je vaak op internet dat mensen klagen over het geluid van de eigen warmtepomp of die van de buren. Tegenwoordig is de warmtepomp door de overheid noodzakelijk bevonden en wordt door de hoge plaatsingsvraag zelfs geplaatst door cv-ketel installateurs. Deze weten vaak wel hoe een warmtepomp moet worden aangesloten en hoe deze werkt, maar houden lang niet altijd rekening met het geluid wat een warmtepomp produceert.

De installateurs sluiten vaak een warmtepomp aan, zonder rekening te houden met bijvoorbeeld, waar de warmtepomp buitenunit te plaatsen, ten opzichte van de 40 dB  perceelgrens belasting van de buren, de dB gevelbelasting en de relatie tot functie van omliggende gebouwen, waarbij ook de windrichting een belangrijke factor speelt.

Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid bij de aanschaf en het plaatsen van warmtepompen, waardoor er onnodig conflict situaties ontstaan. Het is het dus uiterst belangrijk, om vooraf een afgewogen keuze te maken, bij het aan schaffen van een warmtepomp.

Er is om bovenstaande reden, voor de burger schemerig gebied ontstaan, omtrent de door de overheid gestelde warmtepomp 40 dB perceel grens eis en hoe deze berekend moet worden. 

Om deze reden heeft de keuze van de aan te schaffen warmtepomp dus een belangrijk invloed op, hoe woont men, kan men genoeg afstand creëren en hoeveel  Kw warmtepomp capaciteit kan men aanschaffen in combinatie met geluid reducerende toepassingen, al bijvoorbeeld een professionele merford omkasting .

Men dient hierbij altijd uit te gaan, van de door de overheid gestelde 40 dB perceelgrens waarde. 

Akoestisch Adviesbureau Ruijter heeft veel aandacht voor de gestelde dB eis tijdens het traject, waarin we de geluid overlastklacht van bewoners beoordelen.

We meten de geluidoverlast conform de door de overheid gestelde meetmethode en meeteisen, met klasse 1 geluidsapparatuur en kunnen eventueel als toevoeging naar keuze, een klasse 1 module, bediend met remote control, de ervaren overlast in de woning meten. 

Hierbij wordt het geluid wat de warmtepomp produceert, bij de overlast ontvanger in huis geregistreerd en kunnen we aan de hand van de meetgegevens op zoek gaan naar een oplossing. Onze ervaring is dat als mensen het geluid, zelf kunnen "registreren-opnemen", omdat de bewoner uit eigen ervaring weet, waar en wanneer de warmtepomp overlast veroorzaakt.

Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar geluidsniveaus van warmtepompen en wat als overlast gevend beschouwd kan worden.  Stel u voor dat 3 dB(A) een verdubbeling is van de geluidsniveau, dan is bijvoorbeeld 6 tot 9 dB(A) geluid reductie m.b.t. een warmtepomp significant minder geluidshinder.

Een verdubbeling van het geluidsniveau wil echter niet zeggen dat het geluid ook twee keer zo luid wordt ervaren en er twee keer zoveel hinder is. Een toename van het geluidsniveau met 10 dB wordt meestal door een mens ervaren als twee maal zo hard.  

Wanneer wij een warmtepomp geluidsmeting uitvoeren toetsen wij bronnen als:

  • Besluit bouwwerken leefomgeving, voorheen Bouwbesluit 2012
  • LBP sight
  • HMRI
  • Gemeentelijke-landelijke APV
  • Omgevingsloket Informatiepunt Leefomgeving voorheen: zie onderstaand
  • Activiteitenbesluit Milieubeheer