Duurmeting voor overlast van LFG (Laag Frequent Geluid)

Speciaal voor het aantonen van overlast door Laag Frequent Geluid hebben wij een klasse 1 meetapparatuur in een koffer.

Ter bewijsvoering aan, of in opdracht van de Woningbouwvereniging, VVE of Rechtsbijstand, plaatsen wij meerdere dagen een klasse 1 overlast/klachten module die alle Frequenties beneden de 125 Hz meet. Vaak blijkt uit de verzamelde meetgegevens een vast, cyclisch patroon op deze frequenties. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat er LFG aanwezig is, veroorzaakt door een apparaat in of rondom de woning. Soms weet de bewoner zelf welk apparaat de overlast veroorzaakt, maar vaak is er  onderzoek nodig om het betreffende apparaat op te sporen.

Laag frequent geluid wordt, omdat het voor de meeste mensen niet hoorbaar is lineair gemeten en de gemeten Hz, in dB weergegeven, dus niet met het gemiddeld gehoorniveau dB(A)

LFG is een bijzondere materie, omdat deze heel dicht bij de essentie van het ontstaan van geluid ligt, welke uit trage trillingen bestaat.

Het gehoorbereik van de mens ligt tussen de 20 en 20.000 Hz 

De stelregel bij LFG, hoe lager in Hz, hoe hoger de ervaren geluidsdruk, voor mensen die er gevoelig voor zijn. 

Het RIVM schat dat circa 8 procent van de volwassenen enige hinder ondervindt van LFG en ruim 2 procent ernstig gehinderd wordt. Dat zijn zo'n 280.000 personen.