Duurmeting met audio ondersteuning voor een langdurige burenoverlastkwestie

 

Het komt steeds vaker voor dat de situatie met de buren door escalatie niet meer houdbaar is. De overlastpleger heeft geen begrip voor zijn “zeurende” buren. Hij werkt niet (meer) mee en wenst absoluut geen rekening te houden met de buren of mee te werken aan een oplossing van het probleem. “Hij” is niet de oorzaak van het probleem.  In veel gevallen ontaard dit zelfs in “pestgedrag” door de overlastpleger.

Door de overheid/wetgever worden basis dB waarden gehanteerd, te weten  op de dag 35 dB(A), de avond 30 dB(A) en voor de nacht 25 dB(A).

30 en 25 dB(A) houdt in dat men rustig tot stil behoort te zijn, mits er onderling afspraken zijn gemaakt m.b.t. een incidentele activiteit.

Wanneer niet wordt voldaan aan de bovenstaande dB basis grenswaarden, is de overlast een structurele burenkwestie geworden met serieuze geluidsoverlast factor +10-20 dB boven de gestelde dB grenswaarden, komt de Politie net te laat, kan buurtbemiddeling, gemeente, de woningbouwvereniging, VVE, Rechtsbijstand u niet helpen, omdat er weinig of geen bewijs aan te leveren is.

Dan biedt onderstaand een oplossing.

Wij bieden een oplossing en kunnen u helpen

Bij notoire overlastplegers, die ontkennen overlast te plegen en het normaal vinden mensen tot last te zijn. Voor dit soort onopgevoede projectielen onder ons, hebben wij het juiste recept. Bij herhaaldelijke geluidsoverlastklachten plaatsen wij in stilte, voor meerdere dagen een overlast/klachten module, die door door de bewoner zelf bediend word d.m.v. een remote control. Zodra er geluidsoverlast is, wordt na activeren van de overlast/klachten module een opname van maximaal 5 minuten gemaakt, waarbij de slimme software, 20 seconden vooraf en 20 seconden achteraf, mee meet, zodat er geen overlastmoment gemist wordt. Na de duurmeting, worden de meet/opname gegevens uitgelezen en verwerkt in een geluidsrapport. vervolgens gaat het geluidsrapport naar uw rechtsbijstand verzekering, advocaat of wordt het geluidsrapport digitaal door u verstuurd aan de burenoverlast klachten-coördinator binnen uw gemeente, zodat de klachten-coördinator middels de bewezen geluidsoverlast klachten, de notoire overlastpleger aan kan pakken.

 

Bij het vervaardigen van een geluidsrapport wordt de geluidsoverlast getoetst aan:

  • NSG Nederlandse stichting geluidshinder
  • Beoordeling van burenlawaai, Ing. Rein Muchall
  • Gemeentelijke-landelijke APV
  • Omgevingsloket Informatiepunt Leefomgeving voorheen: zie onderstaand
  • Het activiteiten besluit