Professioneel, Oplossingsgericht en Persoonlijk advies

Akoestisch Adviesbureau Ruijter beschikt over de juiste middelen en meetapparatuur om constateringen te doen en  overlast aan te tonen binnen de huidige wetgeving. Wij kunnen u,  op basis van onze professie en ervaring  een persoonlijk advies bieden.  Wij bieden zowel  een constatering van de overlast,  als  een passende oplossing. Iedere situatie staat op zich en zullen wij altijd in oplossingen denken!

Woongenot is een groot goed.

Wat in Nederland onderschat wordt!

Mensen respecteren elkaars woongenot slecht of niet.

De buurman die de last ervaart moet, behalve de overlast ondergaan, ook nog hemel en aarde bewegen om dit te bewijzen.  De overlast bezorger vindt alles gezeur en wil niet meewerken.  Bij Politie en gemeente loopt hij tegen een muur aan van onderbezetting ,  Privacywetgeving en onbegrip.  Hij voelt zich niet gehoord of begrepen en staat geheel alleen, in een simpel verzoek om iets als woongenot.

Dit kan vaak jaren voortduren omdat procedures via Rechtsbijstand moeten, hetgeen leidt tot frustratie, moedeloos-machteloosheid, depressies en andere gezondheidsklachten. Uit wanhoop verhuist men dan vroeg of laat, letterlijk weggejaagd door de overlastpleger, die zijn leven gewoon verder leeft, hem oppermachtig maakt en vervolgens wederom zijn eigen regels te bepaald.

In het ergste geval mondt het uit in een handgemeen en is de "zeurende buurman" nog verder van huis.

Rust is een eerste levensbehoefte

Logisch is dit allemaal niet.

Rust en woongenot zou in een wereld waar wij allen dicht op elkaar wonen een prioriteit moeten zijn. Vergelijkbaar met een grondrecht of een eerste levensbehoefte.

Juist de overlastpleger zou moeten aantonen, dat hij er alles aan doet om deze overlast tot een minimum te beperken . Dit heet de vermijdbaarheidsfactor of het ALARA-beginsel. (boek 5 art. 5:37 BW) - (boek 6 art. 162 BW) Zij behoren niet de kans te krijgen dit als gezeur af te doen en open te staan voor oplossingen en bemiddeling.

Dit betreft momenteel een structureel maatschappelijk probleem, waarbij de handhaver bij wet stelt, dat dit middels een civiele procedure moet worden afgewikkeld.

Mijn visie is, dat handhaving is bedoeld, om de burger te beschermen en niet tot slachtoffer te laten verworden, waarbij de overlastpleger beschermd wordt.         

Door de overheid/wetgever worden basis dB waarden gehanteerd, te weten  op de dag 35 dB(A), de avond 30 dB(A) en voor de nacht 25 dB(A).

30 en 25 dB(A) houdt in dat men rustig tot stil behoort te zijn, mits er onderling afspraken zijn gemaakt m.b.t. een incidentele activiteit.

Bij notoire overlastplegers, die ontkennen overlast te plegen en het normaal vinden mensen tot last te zijn. Voor dit soort onopgevoede projectielen onder ons, hebben wij het juiste recept. Bij herhaaldelijke geluidsoverlastklachten plaatsen wij in stilte, voor meerdere dagen een klasse 1 geluidsmeter overlast/klachten module, welke door door de bewoner zelf bediend word d.m.v. een remote control. Zodra er geluidsoverlast is, wordt na activeren van de overlast/klachten module een opname van maximaal 5 minuten gemaakt, waarbij de slimme software 20 seconden voor en 20 seconden na mee meet, zodat er geen overlastmoment gemist wordt. Na de duurmeting, worden de meet/opname gegevens uitgelezen en verwerkt in een geluidsrapport. vervolgens gaat het geluidsrapport naar uw rechtsbijstand verzekering, advocaat of wordt het geluidsrapport digitaal door u verstuurd aan de burenoverlast klachten-coördinator binnen uw gemeente, zodat de klachten-coördinator middels de bewezen geluidsoverlast klachten, de notoire overlastplegers aan kan pakken.

Wij adviseren u graag en vinden het een voorrecht dit voor u te mogen doen.