Uitleg NEN 5077 bouwkundige metingen

 

In Nederland worden geluidsisolatiewaarden van muren, plafonds en gevels aan isolatienormen uitgevoerd conform de NEN 5077 en getoetst aan Bouwbesluit 2012.

Bouwkundige metingen zijn gekoppeld aan de NEN 5077 norm, waarin de bepalingsmethoden voor de toetsing van geluidseisen voor gebouwen vastgelegd zijn. De volledige titel van de norm is: “Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd.”

 

Wat meten we: 

  • Geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies van een ruimte of gebouw;
  • Luchtgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;
  • Contactgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;
  • Geluidniveaus in ruimten van een gebouw veroorzaakt door in werking zijnde installaties;
  • Nagalmtijd in een ruimte in een gebouw.

 

Luchtgeluid wand isolatiemeting

De luchtgeluidsisolatie tussen ruimten wordt gemeten met behulp van één of twee ruisbronnen. De ruisbron veroorzaakt in het zendvertrek een bepaald geluidsniveau. Vervolgens wordt gemeten in het zendvertrek en in het ontvangvertrek. Uit het verschil tussen de beide gemiddelde geluidsniveaus, en diverse correcties voor oppervlak of nagalmtijd, wordt de isolatie worden berekend.

 

Luchtgeluid gevel isolatiemeting

Luchtgeluid is geluid, dat zich door de lucht verplaatst, bijvoorbeeld wanneer twee mensen met elkaar praten. De luchtgeluidsisolatie van een gevel, wordt gemeten met behulp van een ruisbron. De ruisbron wordt opgesteld voor de gevel en veroorzaakt een bepaald geluidsniveau voor de gevel. Daarbij wordt gemeten achter de gevel van een verblijfsruimte. Uit het verschil tussen de beide gemiddelde geluidsniveaus, en eventuele correcties voor oppervlak of nagalmtijd, wordt de isolatie berekend.

 

Contactgeluidmeting

Contactgeluid is geluid, dat ontstaat door een contact, zoals bijvoorbeeld lopen over een harde vloer. Dat geluid wordt dan door de constructie overgedragen, zodat het hoorbaar is in een andere ruimte. Het contactgeluid wordt gemeten met behulp van een ruisbron en contactgeluidgenerator, ook wel genoemd een hamerapparaat.

 

Met dit apparaat wordt op de vloer “gehamerd”: kleine hamertjes met een gewicht van 500 gram vallen daarbij vanaf een hoogte van 4 centimeter op de vloer, en dat met 5 hamertjes met in totaal 10 keer per seconde. In het ontvangvertrek wordt dan het geluidsniveau gemeten, hieruit kan het genormeerde contactgeluid worden berekend. Het gaat in feite niet om een isolatie, maar om een maximaal contactgeluid op gehoorniveau en wordt dan ook in dB(A) weergegeven.

 

Nagalm-meting

De nagalmtijd is de tijd waarin het geluid met 60 dB afneemt. Dit kan gemeten worden door een ruisbron plotseling uit te schakelen of een alarmpistool. In een ruimte met een lange nagalmtijd blijft het geluid langer “hangen” maar is het geluidsniveau ook hoger.

 

De nagalmtijd wordt volgens de norm gebruikt om te corrigeren voor de eigenschappen van de ruimte naar een standaard ruimte. Anders gezegd, er wordt gecorrigeerd naar een waarde voor de nagalmtijd van 0.5 seconde voor een verblijfsruimte van een woning en voor kantoor ruimten 0.8 seconde. Wanneer de gemeten nagalmtijd 1 seconde bedraagt, dan wordt het geluidsniveau in die betreffende ruimte gecorrigeerd met 3 dB. De normwaarde wordt min of meer onafhankelijk gemaakt van de eigenschappen van de ontvangstruimte zelf, het gaat immers om bijvoorbeeld de isolatie van de scheidingswand.

 

Installatiemeting

De installaties in een woonruimte, kantoor, of bedrijfsruimte worden gemeten worden volgens een bepaald protocol, afhankelijk van de installatie. Een installatie kan zijn een toilet met waterspoeling, een kraan, een lift, of een mechanisch ventilatiesysteem etc.

 

Wij werken uitsluitend met Kasse I meetapparatuur en voeren de meting conform de NEN 5077 uit, geheel volgens de toepassing van de Nederlandse Wet en juridische maatstaven.

Daarbij worden bronnen gehanteerd als:

  • Besluit bouwwerken leefomgeving, voorheen Bouwbesluit 2012
  • HMRI
  • Gemeentelijke-landelijke APV
  • Omgevingsloket Informatiepunt Leefomgeving voorheen: zie onderstaand
  • Activiteitenbesluit Milieubeheer

 

Van onze bevindingen doen wij een uitgebreid verslag in de vorm van een overzichtelijke geluidsrapportage, gevolgd door een passend advies.